top of page

REGULAMIN

1. Usługa świadczona przez Tulichatki polega na przekazaniu w użytkowanie domku
wypoczynkowego, kompletu kluczy do domku oraz informacji o wyposażeniu domku wraz z
przedstawieniem stanu technicznego i wyposażenia domku.


2. Doba hotelowa w Tulichatkach rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia
kolejnego.


3. Na terenie Tulichatek obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.


4. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku powinny być zgłoszone
personelowi Tulichatek.


5. Na terenie Tulichatek zabrania się:
a. zakłócania spokoju i wypoczynku innych osób przebywających na terenie Tulichatek
b. organizowania zabaw tj. wieczorów panieńskich/kawalerskich, imprez integracyjnych
lub innych podobnych bez wcześniejszej zgody właścicieli domków
c. rozpalania ognisk, grilla, korzystania z butli gazowych, itp. w miejscach innych niż
wyznaczone do tego na terenie Tulichatek
d. korzystanie z wyposażenia ośrodka i domków w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem
e. pozostawienia dzieci bez opieki osoby dorosłej w jacuzzi i saunie


6. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zakłócające
spokój innych osób mogą być usunięte z Tulichatek bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu
poniesionych kosztów i wszelkich odszkodowań.


7. Ośrodek zastrzega prawo odmowy zakwaterowania wobec osób będących pod widocznym
wpływem alkoholu, środków odurzających, itp., a także zachowujących się agresywnie, w
sposób powszechnie uznany za wulgarny.


8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty.


9. Na terenie Tulichatek nie zezwala się na pobyt zwierząt.


10. Wpłacone kwoty na poczet rezerwacji mogą zostać przez Tulichatki zwrócone osobie rezerwującej pobyt, o ile rezygnacja z usługi będzie miała miejsce co najmniej 7 (dni) dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi. Dopuszcza się możliwość zwrotu zadatku w terminie późniejszym, o ile osoba rezerwująca pobyt wskaże inną osobę, na rzecz której Ośrodek będzie świadczył usługę w okresie rezerwacji lub, gdy Ośrodek faktycznie będzie realizował tę usługę na rzecz innej osoby w okresie, w którym umowa miała być świadczona na rzecz osoby dokonującej tzw. pierwotnej rezerwacji.


11. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie ośrodka jedynie pod opieką rodziców
lub swoich opiekunów prawnych.


12. Uszkodzenie lub zagubienie mienia ośrodka, stanowiącego wyposażenie ośrodka lub domku
wiąże się z obowiązkiem pokrycia strat przez wynajmującego.


13. Korzystanie z Tulichatek jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

bottom of page